Logo Laakmann Voertuigglas

vlag NL   vlag DE

Colofon

Wettelijke informatie


Autoglas Laakmann GmbH & Co. KG

Robert-Bunsen-Straße 1
D-48599 Gronau

T. +49 (0) 2562 9631 - 0
E. mail (at) laakmann.group

Directeur: Peter Laakmann
Zetel van de vennootschap: Gronau
K.v.K. 301/5700/1829
Btw nr.: DE 282 382 488


Maandag – vrijdag: 8:30 tot 17:30 uur
Zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur

Identificatie van Autoglas Laakmann

Dit is de website van Autoglas Laakmann GmbH & Co. KG, vennootschap naar Duits recht (verder ‘Autoglas Laakmann’ genoemd), die zowel bij de btw-administratie als de Kamer van Koophandel onder het nummer 301/5700/1829 ingeschreven is.

Beperking van aansprakelijkheid

Autoglas Laakmann kan de toegang tot de website onderbreken, bijvoorbeeld om de website bij te werken of te onderhouden, of voor elke andere reden o.a. van technische aard.

Autoglas Laakmann is in geen geval aansprakelijk voor de hierboven genoemde beperkingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de gebruiken of voor elke derde.

Autoglas Laakmann garandeert op geen enkele manier dat de informatie op deze website exact of actueel is.

Autoglas Laakmann is niet aansprakelijk voor schade of voor elk tijdelijk of permanent incident aan de gegevens of het informatie-materiaal van de gebruiker tijdens zijn toegang tot de website, bij het navigeren door de pagina’s ervan of meer algemeen bij het verzenden van de computerbestanden en –programma’s die op de hardware van de ontvanger de website vormen.

Autoglas Laakmann behoudt zich het recht voor om in rechte op te treden wanneer de voorwaarden worden geschonden.

Links naar websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden. Op de inhouden van deze websites kan Autoglas Laakmann geen invloed uitoefenen. Autoglas Laakmann kan geen permanente controle uitoefenen op de waarachtigheid van de informatie op deze webruimten en ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan.

Intellectueel eigendom

De structuur, de layout en alle elementen die opgenomen zijn in deze website zijn beschermd, ten gunste van Autoglas Laakmann en/of zijn eventuele leveranciers of partners, meer bepaald door de wetten op de auteursrechten en de naburige rechten, de bescherming van computerprogramma’s en de databases. De gebruiker gaat de verbintenis aan om de rechten van Autoglas Laakmann en/of zijn eventuele leveranciers/partners niet te schenden.

Namen van andere producten of bedrijven die op deze website worden vermeld, kunnen merken van hun respectieve eigenaars zijn. De gebruiker mag geen informatie, product of dienst verkregen op deze website kopiëren, doorgeven, wijzigen, weergeven, verspreiden, downloaden, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, nog werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder enige toestemming van Autoglas Laakmann.

Privacy

De persoongebonden data op onze website zoals naam, adres of e-mailadressen, zijn steeds op vrijwillige basis verstrekt. Het gebruik van deze data is mogelijk maar alleen als deze niet gebruikt wordt door derden om informatiebrochures of reclame aan te vragen. Bij ongewenste inzendingen van bijvoorbeeld spam-mails of bochures worden jurisische stappen genomen.

Behoud van rechten en bevoegde rechtsmacht

Indien delen of enkele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig juist zouden zijn met betrekking tot het Duitse recht, blijven de overige delen qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Quelle: Disclaimer von Rechtsanwalt Sören Siebert

Contact

Autoglas Laakmann GmbH & Co. KG
Robert-Bunsen-Straße 1
D-48599 Gronau

T. +49 (0)2562 9631 0
mail@laakmann.group

Carrière

Wij als groeiende onderneming zijn altijd op zoek naar goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Openingstijden

Ons personeel is voor u beschikbaar op:
Maandag – vrijdag: 8:30 tot 17:30 uur
Zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur

Nieuws

Blijft u altijd op de hoogte m.b.t. sectornieuws en nieuws rondom ons bedrijf. U kunt ons volgen via social media of meld u voor onze nieuwsletter aan!

Colofon
© 2017 Autoglas Laakmann GmbH & Co. KG